HCPS 2020

2020 Speakers

Meet Our Speakers

Ratan Jalan

Dr. Keren Priyadarshini

Dr. Rakesh Mishra

Dr. Lalit Singh

Colonel Gautam GuhaManish Ranjan

Dr. Sakharam Garale

Nita Sachan

Shanthan Ramasahayam

Sarang Deo

Vishnu Vardhan

Dr. Rohit Sane

Dr. Rakesh Kalapala

Dr. Vikram Venkateswaran

Dr. Avinash Nanivadekar

Dr.Balasubramanyam Vaidyanathan

Dushyantsinh Jadeja

S Ganesh Prasad